Nezapomeňte na designovou úpravu životopisu

Zkuste na svém životopisu zapracovat o hodinu déle, pozornost věnujte také designové úpravě. Inspirovat vás mohou mimo jiné profesionální vzory, které najdete například na pracovním portálu cliqjobs.com. Pomohou vám vytvořit úderný, stručný a přehledný životopis.

Obecně dodržujte zásady strukturovaného životopisu pokaždé. Své pracovní zkušenosti uvádějte v bodech, maximálně v krátkých větách. Dlouhá souvětí i souvislé texty mohou odrazovat od čtení a životopis se stává nezajímavým.

Uvádějte důležité podrobnosti o náplni práce

Zaměstnavatelé často dostávají do rukou i životopisy, které vůbec neuvádějí podrobnosti kandidátů o náplni práce. Uchazeč shrne např. pracovní pozici účetní lakonickou větou: administrativní činnost, vedení účetnictví.

Co se děje při čtení takovéhoto životopisu v hlavě personalisty? „Ten rychlým pohledem zjistí, že se asi nic podstatného nedozví a odloží ho. Pokud zrovna nemá o uchazeče nouzi, je jisté, že se k němu nikdy nevrátí. Vždy najde dost životopisů, které mu o kandidátovi prozradí víc,“ upozorňuje Lubomír Husar.

Mnohem lepší popis pozice účetní je třeba tento: nastavení administrativních procesů, kompletní vedení účetnictví celého holdingu, finanční analýza.

Neužívejte slova s konfliktním nádechem

Vyvarujte se v životopisu nějakého negativního hodnocení svých předchozích zaměstnavatelů, projektů nebo absolvovaných kurzů. Budoucí zaměstnavatel by to mohl vnímat negativně. Nevhodné je proto užívání slov s negativním či konfliktním nádechem typu „odmítám, nechci, vyžaduji.“

Neklaďte si v životopisu ani zbytečné podmínky, které vás mohou již dopředu znevýhodnit – požaduji home office, volnou pracovní dobu, benefity aj. Na to bude dostatek času při osobním setkání na pohovoru.

Nelekejte se požadavků pracovního inzerátu

Pokud odpovídáte na inzerát, pozorně si přečtěte, koho zaměstnavatel hledá! Nezalekněte se však toho, že nesplňujete všechny jeho požadavky na 100 %! Inzeráty totiž popisují ideální profil uchazeče. Firmy obvykle časem z nároků slevují.

Svůj životopis i přesto přizpůsobte požadavkům. A pokud firma klade u dané pozice zásadní důraz na organizační schopnosti, popište konkrétně, jak jste tyto schopnosti ve svých předchozích zaměstnáních využívali.

Přítomnost je důležitější než minulost

Kandidáti nezřídka posílají zaměstnavatelům životopisy, které začínají jejich vzděláním, pokračují prvním zaměstnáním, druhým zaměstnáním… Až poté na samém konci dokumentu uchazeči uvedou, kam se v průběhu své kariéry dostali.

„Při tvorbě životopisu začínejte praxí, současné zaměstnání uvádějte hned na začátku. Nebojte se zmínit také úspěchy, kterých jste dosáhli a prodat svoje schopnosti a zkušenosti. Pokud vás zaměstnavatel nezná, jedinou možností, jak si o vás udělat obrázek, je životopis a průvodní dopis, jimž se představíte,“ uzavírá Lubomír Husar z pracovního portálu Cliqjobs.com