„Vzniklé škody jsme začali odstraňovat hned po opadnutí vody. Situace je dnes ale bohužel jiná než po povodních v roce 2002. Od té doby se změnila řada legislativních věcí, navíc i samotné pojišťovny přistupují k vyřizování pojistných událostí jinak než tehdy,“ říká starostka města Lenka Lízlová.

Byrokratické nároky jsou tentokrát daleko větší a pojišťovny jsou opatrnější. Ta, která vyřizuje záležitosti s Lovosicemi, dokonce městu vypověděla pojistnou smlouvu. Škodu po posledních povodních uhradí, nicméně město se pro pojišťovnu stalo tzv. rizikovým klientem. Povodně se tu totiž za poslední roky opakovaly už několikrát, nejméně třikrát v opravdu velkém rozsahu.

Lovosice proto musí připravit novou veřejnou soutěž. Očekává se, že i konečná cena, kterou bude v budoucnosti město platit na pojistném, se právě z těchto důvodů zvýší.