„Museli totiž nebezpečně přejíždět vozovku, aby se pak znovu napojili na cyklostezku a mohli pokračovat v cestě,“ vysvětlil František Zlámal z přerovského magistrátu. Stavba, která jim cestu zklidní, přijde zhruba na milion korun.

„Projekt řeší vybudování lávky pro cyklisty přes Radslavický potok a stezky pro cyklisty pod opraveným Grymovským mostem. Navíc projekt myslí i na vybudování nové parkovací plochy, která je tu potřeba,“ uvedl přerovský primátor Jiří Lajtoch. Jak dále řekl, chystaná úprava napomůže plynulosti a návaznosti cyklistické dopravy a odstraní nebezpečné najíždění, přejíždění a následné sjíždění přes silnici, která spojuje obce Radslavice a Prosenice.

Stavba se nachází v katastrálním území obce Radslavice - na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví statutárního města Přerova. Z tohoto důvodu uzavřou úředníci přerovského magistrátu s majiteli pozemků smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.