Kancelář bude zajišťovat poradenskou činnost v oblastech reklamace - jak správně reklamovat, jak odstoupit od smlouvy, jak řešit nájemní vztahy, jak má vypadat nájemní smlouva, jaká jsou práva a povinnosti nájemníků a pronajímatelů, otázky podnájmu, jak ukončit nájemní smlouvu.

Poskytovat bude rady i v oblasti financí - spotřebitelské úvěry, jak se bránit lichvářům, na co si dávat pozor při jednání v bankách a pojišťovnách, jak se nedostat do dluhové pasti. Poradna pomůže i v záležitostech tzv. distančních smluv a smluv mimo provozovnu - předváděcí akce, podomní prodej, prodej na ulici, e-shopy či smlouvy uzavřené po telefonu.

Spotřebitelská poradna poskytuje informace a rady také v oblastech jako exekuce a insolvence, potraviny, zdravotnictví, telekomunikace, energie, cestování, sociální a rodinněprávní poradenství.

Poradnu bude provozovat Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (SOS – Asociace), konkrétně JUDr. Zdeňka Vejválková. Jedná se o nevládní neziskovou organizaci, která bude služby pro spotřebitele zajišťovat zdarma. SOS – Asociace může spotřebitele zastupovat i před soudy a institucemi.

Spotřebitelská poradna není jediný způsob, kterým jihlavská radnice pomáhá občanům s nástrahami nekalých obchodnických praktik. Jihlavští radní před nedávnem schválili nový tržní řád, kterým se omezil pouliční a podomní prodej, radnice také zajišťuje distribuci brožurek Jak nespadnou do pasti s radami pro spotřebitele.