Předmětem stavby bude úprava silnice II/150 v úseku od konce obce Loukov (křižovatka s účelovou komunikací k areálu ČEPRO) po začátek lipové aleje před obcí Komárno v celkové délce 4,045 km. Stavba je rozdělena na tři úseky, z toho dva úseky se nacházejí mimo území obcí (Loukov – Osíčko, Osíčko – Komárno) a budou realizovány v roce 2014. Jeden úsek leží na území obce (průtah Osíčkem) a ten se rekonstrukce dočká již v letošním roce.

„Všechny tři úseky na sebe navazují. V úsecích mimo obce bude provedena směrová úprava stávající silnice, která má nevyhovující směrové a šířkové parametry. V průtahu obcí Osíčko proběhne obnova živičných vrstev ve stávající trase silnice,“ přiblížil Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro oblast dopravy. Součástí akce bude také kompletní rekonstrukce mostu (evidenční číslo 150-090) a obnova propustků.

Stavební práce na silnici budou prováděny za částečné uzavírky po polovinách vozovky s tím, že doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Práce budou probíhat souběžně na dvou pracovních místech. Částečná uzavírka bude platit pro osobní dopravu, autobusovou dopravu, zásobování a nákladní dopravu do 7,5 tuny mimo vozidla přepravující pohonné hmoty do areálu ČEPRO a pro vozidla záchranného integrovaného systému.

Objízdná trasa pro tranzitní dopravu povede po silnicích II. tříd č. II/439 Kunovice – Kelč – Teplice nad Bečvou a II/438 Býškovice – Bystřice pod Hostýnem. V případě nutnosti úplné uzavírky (pokládka obrusných živičných vrstev, přeložky inženýrských sítí apod.) bude úplná uzavírka trvat maximálně tři dny.

Stavba bude spolufinancována z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava. Výše dotace činí 70 procent uznatelných nákladů.