O cenné kovy v podobě medailí České jezdecké federace budou soupeřit děti od 14 do 16 let, mladší junioři od 14 do 16 let a starší junioři od 17 do 18 let. Připravena je dále dvoukolová soutěž pro tří až čtyřčlenná oblastní družstva.

Veškeré dění odstartuje již ve čtvrtek od 13.00 hodin zahajovacím tréninkem, který však není povinný. V pátek vše vypukne na ostro úvodními koly všech kategorií. Současně se vždy bude jednat o otevřené soutěže určené všem dvojicím kvalifikovaným do mistrovských závodů. Pokud tedy budou mít někteří jezdci zájem, mohou absolvovat i dva parkury za den a vyjet si třeba některou ze speciálně vypsaných finančních dotací. Podmínkou je v tomto případě úhrada startovného. To se při startu započítávaném výhradně do republikového šampionátu nevybírá. Od 19 hodin se všichni účastníci sejdou na kolbišti bez koní na slavnostní nástup, jenž je důležitou součástí oficiálního programu a dodává celé akci výjimečnost.

Sobota bude patřit druhým kolům, což pro družstva znamená, že v závěru dne budou vědět, jaké tři celky si odvezou z Martinic první medaile. Od 20.00 hodin pořadatelé připravili tzv. „Párty mistrů v Seníku“. Nejedná se však o klasický seník sloužící k účelu vyplívajícímu z názvu, ale o letní restauraci nacházející se ve zdejším jezdeckém areálu. Na sobotu i na neděli je navíc naplánován on-line přenos na internetové stránky pořádajícího subjektu. Právě druhý závodní den bude živé vysílání pokračovat i ve večerních hodinách. Moderátor závodů Aleš Suchánek si pro tuto příležitost chystá mj. rozhovory se členy novopečeného mistrovského týmu a také jedno překvapení.

Závěrečný den ještě před absolutním vyvrcholením soutěží jednotlivců proběhne nemistrovská soutěž zvaná „Poslední šance“. Ostatně, poslední šanci něco změnit na výsledcích budou mít o něco později i startující ve 3. kolech mistrovských soutěží. Ty už budou uzavřeny pouze pro dvojice bojující v rámci šampionátu. Nejprve přijdou na řadu děti, následně mladší junioři a po nich jejich starší kolegové.

Další informace jsou k dispozici na www.csi-martinice.cz.