Poslední dva případy tohoto ničení vzrostlé zeleně byly zaznamenány na území Hradce Králové v posledním měsíci. „Jedná se konkrétně o strom v Kubištově ulici a podezření máme i u náhle uschlé lípy na třídě SNP, u dubu v ulici kpt. Fechtnera a u dvou bříz v Bezručově ulici. Do vyvrtaných skulin ničitel nalil zřejmě totální herbicid a ještě je zašrouboval zátkou, aby nedošlo ke zředění jedu. V nezředěném stavu totiž jed strom spolehlivěji zahubí,“ přibližuje zřejmou praxi Daniel Jeřábek z Technických služeb Hradce Králové. Hodnota jednoho stromu vypočtená dle platné metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dosahuje v jednotlivých případech několik desítek tisíc korun.

Správci zeleně se ve městě starají o více než šedesát tisíc stromů, průběžně se snaží kontrolovat jejich zdravotní stav a svými odbornými zásahy eliminovat případná rizika, která se pojí se starými a nemocnými stromy. Každé takovéto náhlé usmrcení zdravého stromu je velice nepříjemné. Vyzývají proto občany, aby si více všímali dění kolem sebe a případné pochybné činnosti v blízkosti stromů ohlásili. Uchrání tak zdravé stromy i pro další generace.

Bez povšimnutí nezůstávají ani výsadby stromů. „Naše organizace pravidelně vysazuje nové stromy náhradou za pokácené, ale i ty často najdeme polámané nebo vyvrácené. Od začátku roku bylo takto zničeno už sedm mladých stromků a v loňském roce patnáct,“ vypočítává Daniel Jeřábek. Ročně v Hradci Králové vysadí zhruba pět set nových stromů.

Podobnou zkušenost s ničením vzrostlých stromů má i ředitel královéhradeckých městských lesů Milan Zerzán, který se s podobným případem setkal asi před čtyřmi lety. „Pachatel však tehdy přistižen při činu nebyl, takže to bylo tvrzení proti tvrzení, i když okem lesníka z praxe téměř s jistotou odhadnete, co se se stromem děje,“ říká.

„Jsme o tomto případu informováni a zcela jistě naši strážníci zbystří, pokud při svých pravidelných pochůzkách objeví podobné vandaly, kteří ničí městský majetek,“ říká Jan Mrázek, velitel výkonu služby v královéhradecké městské policii. Upozorňuje, že jediný spolehlivý způsob, kterak pachatele usvědčit, je chytit ho při činu.