„Škody jsou „pouze“ na cestní síti. Zeleň a mobiliář jsou v pořádku,“ konstatoval náměstek primátora Petr Vobořil. V těchto dnech prochází odborník z firmy Gardenline parkem a zjišťuje přesný rozsah škod. „Stanoví cenu a termín opravy,“ vysvětluje Vobořil.

Lesopark Žižkův Vrch vznikl v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) – zóna Žižkův Vrch a okolí, oblast revitalizace veřejných prostranství. Cílem bylo obnovit léta zanedbávaný zpustlý park se zelení poničenou sněhovou kalamitou v říjnu 2009. Náklady na revitalizaci území se rovnaly 17 milionům korun, přičemž město se podílelo necelými čtyřmi miliony.

Lesopark byl slavnostně otevřený loni v říjnu, je součástí Jabloneckého vyhlídkového okruhu a návštěvník v něm najde také památnou lípu Václava Havla vysazenou v den otevření.