„Po provedených analýzách se domníváme, že kupní smlouva o prodeji golfového areálu z roku 2004 je od počátku neplatná, a to ze tří důvodů: stanovená cena byla nižší, než by byla cena obvyklá, protože i tehdejší znalecké odhady hovoří o hodnotě 80 mil. Kč. Navíc z ceny bylo fakticky městu uhrazeno jen 5 mil. Kč. Za druhé, cena nebyla stanovena dostatečně konkrétně, když ve smlouvě byly zakotveny možné budoucí slevy ze schválené kupní ceny. A do třetice, zastupitelstvo rozhodovalo o prodeji, aniž by znalo konkrétní kupní cenu, tedy bez znalosti podstatné náležitosti kupní smlouvy.

Letos jsme nechali na hodnotu areálu v době prodeje zpracovat revizní posudek znaleckým ústavem fakulty stavební ČVUT. Podle něj byla tehdejší hodnota prodávaného majetku v rozmezí 109 - 150 mil. Kč. Rada města schválila minulý týden možnost podat žalobu na určení vlastnictví, ale ještě před jejím podáním jsme byli osloveni společností Golf Resort, zda jsme ochotni jednat o mimosoudním narovnání,“ shrnul primátor Petr Kulhánek důvody, které město k dnešnímu jednání vedly.

Předseda představenstva Golf Resortu Vlastimil Argman konstatoval: „Kupní smlouva byla zpracována městem, a my jsme s jejími podmínkami souhlasili. Jednali jsme v dobré víře. Pokud se někdo dopustil pochybení, bylo to tehdejší vedení a zastupitelstvo města. V každém případě, soudní spor by pro nás znamenal nemalé komplikace, mohl by znehodnotit obrovské investice, které jsme do areálu od té doby vložili – areál byl tehdy velice zchátralý. Proto jsme ochotni jednat o narovnání a ušetřit si tak obrovské ztráty, ovšem narovnání by nemělo být likvidační, pak ekonomicky nedává smysl.“ Podle něj je pohled města legitimní, není rozpor v podstatě problému, ale nebyla zatím učiněna dohoda o výši částky, kterou by k narovnání došlo.

Golf Resort přitom operuje tehdejší nominální kupní cenou ve výši 50 milionů korun, zatímco město vychází ze znaleckých posudků, které obsahují cenu vyšší. Primátor doplnil: „Zájmem obou stran je dosáhnout narovnání, které bude spravedlivé a konečné. Konečná cena musí být taková, aby nebyla už v budoucnu zpochybnitelná, a zároveň musí být pro obě strany přijatelná. V každém případě jsme se na dnešním jednání dohodli, že před případným podáním žaloby dáme tomuto problému prostor na nejbližším, zářijovém jednání zastupitelstva města, kde by měly zaznít argumenty obou stran a kde budeme o tomto problému diskutovat.“

Představitelé města a Golf Resortu se rozešli s tím, že během příštího týdne by mělo proběhnout další kolo jednání, své argumenty si také předají právní zastoupení obou stran. Konečné závěry by měly zaznít až po jednání zastupitelstva města 10. září 2013. V tuto chvíli obě strany principielně souhlasí s narovnáním, dosud však nebyla nalezena shoda ohledně výše částky.