Znojemskou ulicí se opět může na Masarykovo náměstí vjíždět i z něj vyjíždět, náměstí je průjezdné pouze pro vozy městské hromadné dopravy. Po dobu oprav bylo možné Znojemskou ulicí do centra pouze vjíždět a náměstí bylo jednosměrně průjezdné, výjezd byl možný pouze Křížovou ulicí.

Roh historickému domu ve Znojemské ulici nechala radnice ubourat pro rozšíření chodníku, po kterém denně prochází velké množství lidí. Úpravou se zvýšila i přehlednost a bezpečnost frekventovaného místa.

Firma ještě dokončuje poslední práce, které ale neomezují průchod. Na „ukousnutém“ domě budou ještě asi dva měsíce zrát stavební materiály, potom se dobarví fasáda.