Lokalita nedaleko středu města by si ovšem zasloužila i více sportovišť. „Vzhledem k omezenému počtu volných ploch, zastavěnosti a terénu v této oblasti je téměř nemožné vytvářet nová prostranství pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. To přispělo k záměru funkční, ale už letité hřiště opravit,“ řekl na toto téma náměstek primátora Petr Pospíchal.

Město Jihlava opravilo hřiště s podporou Programu prevence kriminality Kraje Vysočina, ze kterého získalo dotaci 162 tisíc korun, celkové náklady byly 189.903,93 Kč bez DPH. Dodavatelem rekonstrukce byla firma MG-PLUS, s.r.o.