Tradiční stojany, ve kterých bicykl stojí předním nebo zadním kolem, nejsou nejvhodnější. „Byl požadavek vytvořit stojan, o který bude možné bicykl opřít nejméně na dvou bodech. A protože jde o instalaci do veřejného prostoru, vznikla myšlenka lidských postav. S nadsázkou říkáme, že jde o přítele, o kterého se můžete opřít,“ uvedl autor návrhu stojanů, jihlavský architekt David Beke.

Každý stojan je jiný, siluety se mění podle umístění. Na náměstí jsou to běžní chodci, u pošty a banky jsou to například postavy s telefonem u ucha či úředníci s dokumenty, na plánovém budoucím stanovišti u turistického rozcestníku to budou třeba turisté s batohy. „Už se objevily první požadavky, abych na další stanoviště udělal siluety konkrétních lidí,“ doplnil s úsměvem architekt David Beke.

V první etapě nechala radnice umístit celkem deset stojanů na Masarykově náměstí – po pěti stojanech před poštou a na křižovatce s ulicí Matky Boží. Další místa pro nové stojany jsou v plánu na příští rok na dalších frekventovaných místech – u nemocnice, knihovny, obchodního centra.

„Pokud bude zájem o zřízení stojanů například i ze strany podnikatelů, prodejen a firem, mohla by vzniknout zajímavá spolupráce. Stojany by měly v celém městě mít stejný charakter, ale mohly by symbolizovat činnost firmy, která by si stojan před svoji provozovnu umístila,“ uvedl koordinátor cyklodopravy Pavel Šťastný.

Z dotazníkových šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ a „Mobilita a místní přeprava obyvatel v Jihlavě, 2013“ vyplynulo, že ve srovnání s rokem 2011 se v Jihlavě stoprocentně zvýšil počet cyklistů – na celkové dopravě v Jihlavě se podílí 6,8 procenty. „To Jihlavu ve srovnání s ostatními městy posouvá na místa s nejvyšším podílem cyklodopravy. Pochopitelně to ale není srovnatelné třeba s Pardubicemi nebo Uherským Hradištěm, kde je podíl až dvacetiprocentní,“ dodal Šťastný.

Největší podíl cest v Jihlavě se uskutečňuje hromadnou dopravou - trolejbusem, autobusem a vlakem (35,5%). Druhý nejčastější způsob přepravy je pěšky (29, 3%), dále automobilem (27,1%) a na kole (6,8%). Minimální podíl má cestování na motocyklu (1,3%).