Řeka Křemelná dokázala na Šumavských pláních za mnoho tisíc let vyhloubit nejhlubší kaňon Šumavy. Divoká horská řeka si podnes zachovala přirozené řečiště a na březích i strmých úbočích kaňonu se vyskytují vzácné druhy rostlin i zvláště chráněné druhy živočichů. Nejen ve Vydře, ale snad ještě více v Křemelné, loví vydra říční. Můžeme zde pozorovat na vodě závislé ptáky jako skorce vodního, ledňáčka říčního a mnoho dalších.

Přístup lidí do kaňonu Křemelné je omezen, aby se zde mohla vyvíjet jedinečná fauna bez vyrušování všudypřítomnými lidmi. V rámci „vycházek do šumavské divočiny" tam můžete opatrně s průvodcem nahlédnout. Jde o náročnou trasu po nerovném povrchu, přes kameny, s přelézáním padlých stromů a fyzicky náročným klesáním a stoupáním do a pak z kaňonu Křemelné. 

Praktické informace:

  • Termíny 2013: 1.8., 15.8., 29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10.
  • Cena: 300 Kč / os., délka trasy: cca 13 km, čas celkem: 6-7 hodin
  • Popis: Srní Sedlo - Vchynicko-Tetovský kanál - skluz plavebního kanálu - Zaječí mlýn - kaňon Křemelné - laguna - přezimovací obůrka Beranky - Srní
  • Fyzická náročnost: VYSOKÁ, prudké klesání (2 km, výškový rozdíl 175 m), chůze po kamenech, nezpevněná pěšina, přelézání padlých kmenů a vývratů, prudké stoupání (2 km, 230 m převýšení), účast na vlastní nebezpečí
  • ​Informace o všech trasách programu NP Šumava Průvodci divočinou a rezervační systém najdete na http://www.npsumava.cz/cz/1081/sekce/pruvodci-divocinou-2013
  • V případě zájmu o jiný termín některé trasy programu Průvodci divočinou (pouze pro skupiny) kontaktuje vedoucího oddělení marketingu Josefa Štemberka,​ tel.: 388 450 217, mobil 731 530 287, e-mail: josef.stemberk@npsumava.cz