Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava vypisuje výběrové řízení na nájemce manipulačního skladu dřeva v Nové Peci. Zdejší provoz byl pro správu parku dlouhodobě ztrátový. Nakonec zde správa parku musela manipulaci dřeva přerušit úplně.

„V lesích Národního parku Šumava se dnes již zdaleka netěží tolik dřeva jako v minulých letech a v období kůrovcové kalamity. Správa parku nemohla zdejší kapacity hospodárně využít. Velkou roli hráli i zvyšující se náklady na přepravu dřeva. Předpokládáme, že nějaká soukromá společnost najde pro manipulační sklad další efektivní uplatnění,“ uvádí Jiří Kvapil, ekonomický náměstek ředitele Správy NP a CHKO Šumava.

Manipulační sklad Nová Pec měl své opodstatnění v kalamitním období, kdy se v Národním parku Šumava těžilo rekordní množství dřeva a dělníci zde zpracovávali až 80 tisíc kubíků dřeva ročně. V dalších letech se objem zpracovaného dřeva propadl na 45 tisíc kubíků. „Propad neustával ani poté a za rok 2011 se tu zpracovalo již jen necelých 20 tisíc kubíků. Když se tu v první polovině roku 2012 zpracovalo pouze 3,8 tis. Kubíků dřeva, došlo následně k jeho uzavření,“ doplňuje Jiří Kvapil.

Bývalý manipulační sklad stojí na pozemku o výměře téměř 28 tisíc m2 a sklad je odpovídajícím způsobem vybavený. Budoucí pronajímatel bude mít k dispozici vlečku, několik jeřábů, jeřábové dráhy, pásový dopravník, manipulační linku na sloupání hmoty, čelní nakladač atd.

Výběrové řízení organizuje správa parku obálkovou metodou. Minimální cena za pronájem pozemků a movitých věcí je 70.000 Kč za měsíc, včetně zálohy na spotřebu elektrické energie.

„Jako jediné kritérium pro výběr nájemce se stanovuje výše nabízené ceny nájmu za jeden měsíc. Cena musí být zaplacena v plné výši bez možnosti splátek,“ uvádí Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP a CHKO Šumava. Do výběrového řízení se zájemci musí hlásit písemně do 5. srpna 2013. Bez ohledu na způsob doručení - osobně nebo poštou.

Nabídka musí být v zalepené obálce označené v levém horním rohu nápisem „VŘ – pronájem manipulačního skladu, čj. NPS 05314/2013 – NEOTVÍRAT!!!“. Nabídky zasílejte na adresu pro doručení nabídek: Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk.

„Otevírání obálek se poté může zúčastnit každý, kdo prokáže, že podal nabídku,“ uvádí Dagmar Tomanová z oddělení správy majetky Správy NP a CHKO Šumava. Otevírání se uskuteční v pondělí 5. srpna 2013 na Správě NP a CHKO Šumava ve Vimperku.

Manipulační sklad si mohou zájemci prohlédnout na místě: 29. 7. 2013 od 14.00 hodin. Zájemcům o pronájem poskytne doplňující informace Dagmar Tomanová na tel. 388450242.