Letos na jaře došlo k vysazení dalších deseti tisíc kusů plůdku pstruha do tří levostranných přítoků Sloupského potoka a do toků Malého Sloupského potoka a Holubího potoka v okolí města Hejnice. Plůdek se podařilo vysadit na přibližně pěti kilometrech jmenovaných vodních toků. Vytipované úseky se nacházejí především v horních částech toků, které nejsou součástí vyhlášených rybářských revírů. Na projektu Lesy ČR spolupracují se Správou CHKO Jizerské Hory

Plůdek pstruha se podařilo odchovat v dobré kvalitě v líhni Českého rybářského svazu - místní organizaci ve Frýdlantu. Generační ryby pocházely z místní populace pstruha obecného potočního, z odlovu provedeného v roce 2012. Došlo k němu na vodních tocích v povodí říčky Smědé.

Lesy ČR, Správa vodních toků - oblast povodí Labe, počítají společně se spolupracujícími organizacemi s pokračováním podpory populací pstruhů i v příštích letech a to i na dalších vhodných tocích, kde se pstruh obecný potoční vyskytuje v původní formě. Lesy ČR současně již několik let podobně podporují také populace střevle potoční.

Tyto aktivity jsou financovány z „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších veřejně prospěšných aktivit v lesích.