Renesanční zámek je jednou ze součástí rozlehlého zámeckého areálu a byl od roku 2008 přístupný veřejnosti pouze omezeně. „Rekonstrukce budovy č. p. 5 a vytvoření nových výstavních prostor jsou prvním krůčkem k tomu, aby sloužil co nejširší veřejnosti. Děkuji zástupcům kraje i státu za to, že našli finanční prostředky, aby pomohli s realizací tohoto projektu,“ řekl na úvod starosta Tomáš Bolek.

Hejtman Martin Netolický při této příležitosti ocenil přínos regionálního operačního programu. „V poslední době jsou neustále zpochybňovány evropské dotace. I choltický zámek je ukázkou, že jsou evropské dotace v našem regionu využívány smysluplně a věřím, že si na něj najde cestu více návštěvníků,“ vyslovil své přání hejtman Martin Netolický.

Zrekonstruované prostory budou fungovat po celý rok jako multifunkční sál. „Novou expozici tvoří předměty, které byly po dlouhé době vytaženy z depozitáře a restaurovány. Každý návštěvník si zde najde to, co ho zajímá. Vstupenka bude platná také pro vstup do hlavní barokní části zámku i do kaple sv. Romedia, která je v České republice zcela unikátní. Na zimu již připravujeme tematicky laděné přednášky, výstavy, ale i komorní koncerty,“ hovořil o využití a dalších plánech do budoucna kastelán zámeckého areálu Lukáš Rychtecký.

Slavnostní prohlídku celého areálu při příležitosti otevření nové části obohatil svou přítomností Romedius Konstantin Thun (vlastník zámku v druhé polovině 17. století, který původní renesanční zámek nechal přestavět do barokní podoby) v podání herce Patrika Ulricha a v žaláři umístěný první vězeň, který se provinil nevhodným zpěvem.

V současnosti zámek nabízí dva prohlídkové okruhy. První okruh tvoří kaple sv. Romedia a zámek (Sala terrena), kde si lidé mohou prohlédnout jednu z nejstarších barokních lékáren na území České republiky. Součástí prohlídky jsou také regionální obrazárna se zámeckou jídelnou, expozice zbraní a hudebních nástrojů či výstava osobních předmětů rodu Thunů. Letos je expozice rozšířena o panenky v dobových kostýmech, nejdete zde také malého Mozarta za klavírem. Druhý okruh tvoří Muzeum vodníků a černého divadla.

„Prohlídka areálu byla velmi zajímavá, je vidět, že zde mají spoustu zajímavých nápadů. Například kaple stojí určitě za vidění,“ řekl hejtman po prohlídce a pokračoval: „Areál by si zasloužil velkou investici v přibližné částce 200 milionů korun. Je jasné, že městys nebude mít na potřebnou rekonstrukci finanční prostředky. Bez dotací z Evropské unie a přispění státu i kraje to nepůjde. Přeji tedy Cholticím, aby se jim podařilo připravit kvalitní projekt na rekonstrukci celého areálu a podařilo se jim najít podporu pro jeho realizaci. Areál by mohl být velkým turistickým lákadlem.“

Tip na víkend na zámku v Cholticích

V neděli 21. července 2013 se můžete přijít na zámek vyzkoušet zaniklá řemesla, vlastnoručně vyrobit šperk, svíčku, vyrazit minci, vyrobit hračky ze slámy, anděla z korálků nebo si zastřílet v dobové lukostřelnici. Prvních 200 návštěvníků obdrží pitný dárek ke vstupence zdarma. Jednotné vstupné je 40 Kč včetně prohlídky zámku a kaple (děti do pěti let mají vstup zdarma).