Na Modrý sloup turisté v pondělí (15. července 2013) mohou projít po náhradní trase. Neporuší zákony, rozhodnutí soudu, pravidla ochrany přírody, ale čeká je obtížnější a nepohodlnější trasa.

„Nová, pohodlná a z pohledu ochrany přírody a tetřeva hlušce příznivější cesta Luzenským údolím nebude zatím díky zásahu nevládních organizací otevřena. Nicméně v souladu s pravidly ochrany přírody chceme vyjít vstříc požadavkům šumavských turistů a děláme maximum pro jejich alespoň částečnou spokojenost,“ uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava.

„Náhradní trasa vede od závory pod Březnickou hájenkou směrem doprava na Pytlácký roh a pak stále druhou zónou úbočím Špičníku, směrem ke státní hranici a k hraničnímu kameni 28/8. Dále se turisté dostanou směrem k Modrému Sloupu až na Luzný,“ popisuje Pavel Pechoušek, mluvčí Správy NP a CHKO Šumava. Po této trase se smí chodit od 15. července do 15.listopadu.

Podle původního rozhodnutí Správy NP a CHKO Šumava i Ministerstva životního prostředí ČR se letos turisté mohli po 75 letech projít přímou cestou skrze Luzenské údolí. Jedná se o původní trasu, kterou po druhé světové válce zavřeli komunisté, a po vzniku Národního parku Šumava se sem nesmělo kvůli ochraně tetřeva hlušce.

Nicméně společný odborný výzkum Správy NP a CHKO Šumava a Národního parku Bavorský les prokázal, že v Luzenském údolí tetřev prakticky nežije. „Ornitologové zjistili, že na sledovaném území obou částí Šumavy žije až 600 kusů vzácného ptáka. Na cestě Luzenským údolím ale tetřev prakticky nežije. To jsou také informace, které vyplývají z nálezové databáze o výskytu tetřeva, kterou po 8 let dávali dohromady zoologové Národního parku Šumava. Absence tetřeva je zde logická, protože zde nemá vhodné úkryty ani mraveniště jako zdroj potravy pro mláďata. To jsou také odborné podklady, ze kterých vycházela státní správa, když trasu povolila,“ uvádí Jiří Mánek.

Podle výsledků odborného výzkumu ale žije mnohem více tetřeva hlušce na trase, která vede úbočím Špičníku. „To ale zřejmě ekologickým aktivistům, kteří trasu Luzenským údolím zablokovali, nevadí,“ podotkl Mánek.

Na staronovou trasu se všichni milovníci Šumavy těšili, ale pak přišla studená sprcha v podobě soudního zákazu. „Na základě odborných dat o výskytu, respektive o nevýskytu tetřeva jsme chtěli cestu turistům zpříjemnit, ale soud byl na základě žaloby občanských sdružení jiného názoru a proto musí jít po staré, nepohodlné a pro tetřeva více rušící stezce,“ doplňuje Jiří Mánek.

V pondělí budou na začátku Luzenského údolí stát pracovníci Informační a strážní služby Správy NP a CHKO Šumava a budou návštěvníkům vysvětlovat důvod uzavření trasy. Budou tu stát i cedule s vysvětlujícími informacemi. „Na možnosti řešení zprůchodnění Luzenského údolí nadále pracujeme,“ dodal závěrem ředitel Mánek.