„Elektronické aukce využívá Přerov u veřejných zakázek už několik let. Díky této možnosti se nám podařilo ušetřit přes šest milionů korun. Vzhledem k dobrým zkušenostem jsme si řekli, že by bylo dobré, kdyby obdobným způsobem mohli ušetřit i lidé z Přerova a okolí. Proto jsme se spojili s odborníky, kteří aukci zajistí,“ uvedl přerovský radní Tomáš Dostal.

Lidé, kteří se rozhodnout na tuto nabídku kývnout, se mohou od 2. do 25. září – vždy v pondělí a ve středu od jedné hodiny do šesti – registrovat v nově zřízeném kontaktním centru, které vznikne ve Výstavní síni Pasáž v Kratochvílově ulici. Pak mohou čekat na výsledek elektronické aukce, jež by se měla uskutečnit koncem října.

„Aukce bude probíhat na internetu. Zájemci, kteří chtějí uspořit za energie, sdruží svou nabídku prostřednictvím společnosti eCENTRE. Jejich společný balík bude nabídnut všem dodavatelům, kteří se pohybují na českém trhu. Ti začnou o svého klienta soutěžit – a v rámci konkurence budou snižovat svou cenu,“ vysvětlil Petr Karola z přerovského magistrátu.

Systém je podle něj průhledný, vyzkoušený a zaručený. „Je jasné, že pokud domácnosti nakupují energie jednotlivě, je jejich vyjednávací pozice malá a slabá. Ovšem když spojí síly, stanou se pro dodavatele zajímavým klientem. Do aukce se nemusejí hlásit jen domácnosti, ale i celá bytová sdružení a také firmy,“ doplnil Petr Karola. Zároveň vzpomněl konkrétní zkušenosti, které už mají jiná města: „Tak třeba v Říčanech lidé díky společné aukci uspořili bezmála sedm milionu korun. U elektrické energie byla 16procentní úspora, u plynu dosáhla úspora skoro třicet procent.“

A co jsou povinni zájemci o aukci konkrétně udělat? „Musejí do kontaktního centra přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektrické energie či zemního plynu – a to včetně všech případných dodatků a všeobecných podmínek. Pak musejí předložit kopie ročního vyúčtování a číslo SIPO či účtu, ze kterého platí zálohy. Podepíší zároveň smlouvu s námi – tedy dodavatelskou firmou,“ upřesnila Martina Bílková ze společnosti eCENTRE. A navíc doplnila: „Protože lidé budou mít určitě řadu konkrétních dotazů, máme v plánu pro zájemce uspořádat v průběhu srpna seminář, kde na všechny jejich otázky odpovíme.“

Pro lidi je tato služba bezplatná – nezaplatí za ni ani korunu. „Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování žádnou částku ani město Přerov. Činnost společnosti, která aukce provádí, je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který zvítězí v aukci,“ vysvětlil radní Tomáš Dostal.