„Zjistili jsme, že plazmová tužka upravená do formy multitrysek není vhodná pro průmyslové využití. Výrazně lepší řešení nabízejí štěrbinové trysky, které umožňují velmi snadné vytváření homogenního plazmatu na šířku desítek centimetrů a také nanášení funkčních povlaků na materiálech za pomoci látek ve formě aerosolu,“ uvedl Miloš Klíma z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MU.

Současný vynález, o jehož patentování požádala Masarykova univerzita na konci roku 2012, je pokračováním výzkumu plazmové tužky na Přírodovědecké fakultě MU a v současnosti i jedním z výstupů projektu CEPLANT placeného z evropského operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Podíleli se na něm Miloš Klíma, Maja Gašić a Michal Makovec a konstruktér Jan Zahradník jakožto spolumajitel tohoto vynálezu.

„Prodej této licence patří k zatím největším úspěchům Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Očekáváme však, že obdobných úspěchů bude přibývat,“ uvedla ředitelka centra Eva Janouškovcová. Licenci získala společnost NANO FUSION s.r.o., která bude technologii sama využívat a bude se také podílet na jejím patentování v zahraničí. První průmyslové aplikace lze očekávat v horizontu několika měsíců.