Vybrané obce:

  • Litoměřice (151 756 000 Kč)
  • Lovosice (95 585 000 Kč)
  • Křešice (231 553 000 Kč)
  • Děčín (53 068 000 Kč)
  • Terezín (921 597 000 Kč)
  • Ústí nad Labem (182 898 000 Kč)

Ústecký kraj včetně podniků (Povodí Labe a Ohře, ČEZ, RWE, ČD, SŽDC…) – 1 085 196 000Kč