Díky této nové stavbě vozidla jedoucí po silnici II/150 od Loukova a směřující na silnici II/438 a dále ve směru na Hranice už nebudou muset zajíždět do Bystřice pod Hostýnem, ale z jedné silnice na druhou se dostanou po nové krátké spojnici. Ušetří tak asi dva kilometry jízdy a zbaví se zdržení při průjezdu městem. Tato spojnice, která dostane číslo II/150, je první částí budoucího obchvatu města.

„Chci poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli. Nová silnice zásadním způsobem odlehčí dopravní situaci v centru Bystřice pod Hostýnem, neboť z města odvede tranzitní dopravu směřující směrem z Valašského Meziříčí na Hranice, zejména pak cisterny přepravující náklad z nedalekého Loukova. Velký význam však tato stavba má i pro ostatní dopravu, neboť nový úsek silnice bude sloužit jako součást jednoho z hlavních tahů ze střední Moravy na Valašské Meziříčí a dále na Slovensko,“ uvedl Jaroslav Drozd.

Radní pro oblast dopravy Jaroslav Kučera přítomné informoval o tom, že Zlínský kraj chce intenzivně modernizovat síť svých silnic i v příštích letech. Konkrétně jde o 15 projektů, u kterých se bude žádat o evropské dotace, a v případě realizace by měly být hotovy do konce roku 2015. Na akci byl přítomen i starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek, který ocenil výbornou spolupráci se Zlínským krajem při přípravě a realizaci nového úseku silnice.

Jeho stavba, která začala v červnu loňského roku, byla spojena s vybudováním nové okružní křižovatky o průměru 40 metrů v místě napojení na silnici II/438 a nové průsečné křižovatky s řadicími pruhy v místě napojení na silnici II/150. Řešeno bylo také křížení s místní komunikací ke skládce komunálního odpadu. Součástí stavby byla rovněž úprava napojení místní komunikace (ul. Cihelna) a napojení účelových komunikací a sjezdů k přilehlým nemovitostem. Nové vedení trasy silnice II/150 a výstavba okružní křižovatky si navíc vyžádaly přeložky inženýrských sítí.

Cena za stavbu činila 55 milionů korun. Jde o akci spolufinancovanou z Regionálního operačního programu Střední Morava (dotace činí 75 % uznatelných nákladů).