Objížďka pro směr do centra bude vedena přes Zbraslav po trase Na Baních, Elišky Přemyslovny, Zbraslavské nám., Žitavského, K Přehradám, Strakonická, Pražský okruh směrem na Plzeň, K Barrandovu, Barrandovský most, Strakonická.

Pro jízdu do oblasti Modřan a Podolí je možno ze Zbraslavského náměstí zvolit trasu Žitavského, most Závodu míru a dále Komořanskou do centra.

Pro dopravní obsluhu Radotína je navržena objížďka ze Zbraslavského nám. po trase U Národní galerie, K Přehradám, Strakonická, Lahovický most, Výpadová, Vrážská, Radotínská.

Protože po zkušenostech z předchozích ročníků lze předpokládat, že nejproblematičtější bude Zbraslavské náměstí, doporučuje se všem řidičům jedoucím od jihu nebo jihozápadu směrem do Prahy zvolit náhradní trasu za uzavřenou Strakonickou ulici.

Podrobnosti k akci „Czech Bigman 2013“ jsou k dispozici na internetových stánkách www.czechbigman.cz, kde je také plánek trasy s vyznačeným rozsahem omezení.

Změny v provozu městské hromadné dopravy vydal Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., na samostatných letáčcích.

Jedná se změnu trasy ve směru do centra od Lahovického mostu po trase Výpadová, Vrážská, Radotínská a o vyloučení dvou zastávek ve směru do centra - a to „Lahovičky“ a „Dostihová“. S ohledem na prodloužení jízdní doby na linkách jedoucích přes Zbraslav posílí Dopravní podnik  hl. m. Prahy tyto linky o další vozy.

Pořadatelem akce je společnost R TEAM.