„Je nutné poznamenat, že ve dnech 18. a 19. května v Jihlavě probíhal tradiční a rekordně obsazený cyklistický závod jihlavská 24 MTB. Pokud tedy tyto dva dny nebudeme započítávat, dostáváme i tak velmi zajímavá čísla: 11.067 cyklistů, 15.992 chodců a 117 aut,“ upozornil cyklokoordinátor Pavel Šťastný.

Z naměřených dat lze také zjistit, kdy se na cyklostezce nejvíce lidé pohybují. Ve všední den jsou cyklisté i chodci na stezce nejčastěji v době mezi 16:00 a 20:00 hodinou. U chodců je nejoblíbenějším dnem sobota, naopak cyklisté jsou rovnoměrně rozloženi během celého týdne. „To může znamenat, že tato stezka je hojně využívaná k pravidelným cestám do centra města na kole během týdne,“ vysvětluje Pavel Šťastný.

Oblíbenost cyklostezky je daná jednak umístěním v blízkosti centra města a ZOO, ale také jejím takřka ideálním profilem a dobrým technickým stavem. Pohyb automobilů v tomto úseku je minimální, jedná se jen o vozy údržby (SMJ a SML). „Bude zajímavé sledovat, jak se počty cyklistů a chodců budou měnit v budoucnosti. V tomto prostoru budeme nemotorovou dopravu sledovat i v budoucnu,“ doplnil Pavel Šťastný.