V letošním roce tituly předávali místostarosta Tomáš Šubert a místostarostka Drahomíra Benešová v obřadní síni náchodské radnice v úterý 18. června 2013 odpoledne. O hudební vystoupení se postaralo hudební kvarteto ZUŠ Náchod pod vedení Lukáše Janka.

Ocenění je určené i učitelům a rodičům žáků, protože bez jejich podpory a neustálé motivace by děti takových úspěchů jistě nedosáhly.

Titul Žák roku 2013 obdrželi:

 • Jan Pěčka, žák 5.B ZŠ Komenského
 • Petr Horáček, žák 9.B ZŠ Komenského
 • Antonín Falta, žák 9.D ZŠ Komenského
 • Filip Kolář, žák 1. stupně ZŠ Náchod-Plhov
 • Stanislav Štraus, žák 2. stupně ZŠ Náchod-Plhov
 • Adam Hloušek, žák ZŠ TGM
 • Kristýna Semeráková, žákyně ZŠ Drtinovo náměstí (Staré Město)
 • Pavlína Stárková, žákyně ZŠ Pavlišovská (Babí)
 • Nikola Chvojková, žákyně ZŠ 1. Máje (Běloves)
 • Viktor Tomek, žák Základní umělecké školy Náchod

Titul „Skokan roku 2013“ získali:

 • Jakub Kryštof, žák ZŠ Komenského
 • Susan Simonová, členka SVČ Déčko Náchod