Jak již název napovídá, při jejich pořádání se chce Městská policie Jihlava věnovat uživatelům cyklostezek, ale zejména cyklistům a in-line bruslařům. V termínech 22.června, 27.července, 3.srpna, 24.srpna a 31.srpna se na vytipovaných cyklostezkách zaměří na předepsanou výbavu kola, vybavení in-bruslařů a vhodné používání ochranných prvků výstroje (ochranné přilby, chrániče), a to i tam, kde to sice zákon nestanovuje, ale s ohledem na ochranu zdraví a prevenci proti úrazům se jejich použití jeví jako potřebné. Součástí bude i apel na dodržování zásady Být viděn a používání reflexních prvků.

Cílem této akce je zvýšit bezpečnost na cyklostezkách, zvláště pak v místech, kde se mohou pohybovat také chodci. Odbornou radou chtějí strážníci pomoci cyklistům k tomu, aby měli správně vybavené a seřízené kolo. Zájemci budou moci využít nabídku cyklooblečení, zúčastněné firmy budou v námi vybraných termínech nabízet seřízení a servis kol a jeho možnost dovybavení a na místě poskytnout kola ke zkušební jízdě. Cyklisté se budou moci účastnit testování jejich znalostí, po jejich absolvování obdrží drobné ceny.

Akce se koná dne 22. června a 31. srpna na cyklostezce u Vodního ráje, 27. července na cyklostezce v Lukách nad Jihlavou (za zdravotním střediskem), 3.srpna u letního kina v Jihlavě a 24. srpna na cyklostezce ve Starých Horách v Jihlavě (u restaurace Starka).

K hlavním participujícím organizacím patří BESIP, střídavě se budou prezentovat firmy Cyklopoint, HIPPcycles, Velosport, Kritzner a Sportvel, který je spíše zaměřený na vybavení pro in-bruslaře. Z pojišťoven přislíbila účast ZPMV a dále humanitární občanské sdružení Český červený kříž.

Jedná se o první ročník této akce. Městská policie se za pomoci tohoto preventivního programu snaží reagovat na problémy, se kterými se během své činnosti setkává. Za největší problém považuje nerespektování pravidel na cyklostezce, bezohlednou a nebezpečnou jízdou, využívání chodníku k jízdě na kole, jízda cyklistů zjevně pod vlivem alkoholu a jízda za snížené viditelnosti.