V zájmu co možná nejmenšího omezení návštěvníků přehrady budou mít v sobotu a částečně i v neděli autobusové linky směřující na Olešnou výjimečně zastávku až u letního aquaparku. Naopak autobusová zastávka „Olešná“ bude po dobu konání závodu bez náhrady zrušena.

Uzavřeny budou i některé příjezdové komunikace, a to k místnímu jacht klubu, k restauraci Rybárna a k restauraci Muroňka, ke které bude možný příjezd ze strany od Palkovic. Přístup k restauraci Rybárna bude možný pouze pro pěší, a to po chodníku a za účasti pořadatelů závodu. Restaurace U Toma a restaurace Terasa budou přístupné z ulice Nad Přehradou, tedy ze zadní strany.

Návštěvníky, kteří přijedou na Olešnou osobními vozy, navedou k jednotlivým restauračním zařízením i k letnímu aquaparku pořadatelé, a to po ulici Nad Přehradou.