„S ohledem na proces ukončení vztahů se společnostmi ze skupiny JTR, odchod stávajícího managementu atd. bude společnost cca do konce roku 2013 řízena v režimu krizového řízení,“ říká primátor Petr Beitl.

Krizovým řízením bude od 19. července 2013 pověřena společnost Loyd Group s. r. o., která má zkušenosti s teplárenskými a energetickými podniky. Následně budou orgány společnosti opět obsazeny zástupci města.

Základní parametry smlouvy o převodu akcií zastupitelé projednali na mimořádném zasedání 16. května 2013. Celá záležitost byla zpracována v rámci schválených předchozích usnesení zastupitelstva města z let 2011 - 2013.

Výsledek hlasování 30. 5. 2013:
Přítomno 26 zastupitelů – 19 bylo pro ukončení jednání s MVV a uzavření smlouvy o převodu akcií za 202 565 581 Kč – 6 zastupitelů hlasovalo proti.