Dotace jsou spojeny s úvěry ze zdrojů Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Evropské investiční banky (EIB). Klienti z řad veřejného sektoru získávají dotace přímo, firemní klienti pak formou snížené úrokové sazby, Předností těchto programů byla skutečnost, že veškerou agendu spojenou se schválením, administrací projektu i výplatou dotace zařizovala Komerční banka.

Objem dotací poskytnutých klientům KB v rámci těchto programů dosáhl od začátku programů výše 48,5 milionů Kč.

„Dotace z programů Evropské investiční banky jsou dalším zdrojem podpory pro municipální i firemní klienty. Velmi nás proto těší, že Komerční banka mohla s jejich získáním klientům komplexně pomoci,“ uvedl Jan Hanuš, manažer KB EU POINT.

Žadatelé o dotace z fondů EU mohou při financování svých projektů využít v Komerční bance širokou podporu:

Regionální specialisté KB EU Point radí firmám i municipalitám s vyhledáním vhodného dotačního programu a s nastavením optimálního financování dotovaného projektu. Klientům rovněž pomáhají s novým programem EuroInovace, ve kterém mohou inovativní podnikatelé získat zvýhodněný úvěr od KB. Služby KB EU Point jsou klientům poskytovány zdarma.