Toto podezření podle Bartoška potvrzují i výroky ministerských představitelů na mimořádném zasedání sociálního výboru PSP ČR. „Na tuto zpackanou IT zakázku nebylo řádné výběrové řízení a přitom jde o miliardy korun,“ uvádí Bartošek a dodává: „Nyní máme informace, že se bude ministerstvo pokoušet tento stav dodatečně zlegalizovat formou jednacího řízení bez uveřejnění pro svou oblíbenou firmu - Vítkovice IT Solution. Rovnou upozorňuji vedení ministerstva, že je to protizákonné.“

Místopředseda KDU-ČSL dále uvádí, že právníci sociální komise KDU-ČSL nalezli v zákoně 137/2006 Sb důvody pro užití tohoto řízení pouze při splnění tří zásadních podmínek, kdy může být jednací řízení bez uveřejnění použito (paragraf 23 zákona). Ani jedna z těchto podmínek však nenastala. Z toho vyplývá, že pokud by MPSV chtělo pro zadání správy agendových aplikací použít jednací řízení bez uveřejnění, bude jeho postup v rozporu se zákonem.

MPSV tedy pro zadání takové zakázky musí postupovat buď standardním (otevřeným) zadávacím řízením, nebo ji může zadat na základě již existující rámcové smlouvy, kterou má řádně a v souladu se zákonem uzavřenou se společností OKsystem. Tato společnost je autorem původního plně funkčního systému, který fungoval na ministerstvu řadu let a dosud slouží, jen je uměle pozastaven.

Jan Bartošek pokračuje:

„Důvody, proč od počátku označujeme tuto kritickou IT infrastrukturu státu za časovanou bombu české sociální politiky, jsou stále stejné:“

  1. Náklady v roce 2012 na provozování sociálních systémů se po tzv. Drábkově zakázce zdvojnásobily.
  2. Ministerstvo se snaží poslance, vládní partnery i novináře mást různými zavádějícími tvrzeními. Používá se konstrukce, že dodávky OKsystemu neobsahovaly výstavbu a provoz datových center. Ve skutečnosti MPSV už dávno disponuje plně vybavenými a předimenzovanými datovými centry, které jsou umístěny v Praze na dvou oddělených místech (Na Poříčním právu a Sokolovská). Tato datová centra jsou vybavena moderními servery (včetně superserveru HP Superdome), mají veškeré softwarové licence. Skutečný důvod, proč MPSV používá raději jiná datová centra u nepříliš čitelných subjektů (tzv. „cloud“), než stávající vlastní datová centra, není znám. Je to zbytečně drahé a data klientů jsou umístěna na nikým nekontrolovatelných serverech v zahraničí. To je špatně.
  3. Existuje neakceptovatelné riziko přístupu cizích osob k citlivým datům sociálně slabých lidí a rodin, invalidních spoluobčanů a rodičů na rodičovské dovolené a jejich dětí..
  4. Kritická informační infrastruktura státu má nepřijatelnou smluvní zodpovědnost, kdy provozovatel cloudu nezodpovídá za správnost údajů a funkčnost aplikací (viz Dodatek 6 prováděcí smlouvy).“ Návrat k původním funkčním systémům je ekonomický a racionální, opak jen prodlouží agonii. Po migraci dat ze systémů Fujitsu mohou tyto systémy okamžitě převzít veškeré funkce výplaty dávek.

„TOP09 se ve svých programových postojích dovolává ochrany dat a soukromí lidí, odpovědného hospodaření a efektivního státu. Dokázala však rozházet peníze tak nebývalou měrou, jako se to ještě žádné politické straně nezdařilo,“ říká místopředseda KDU-ČSL.

Paradoxní podle něj je, že právě pod vedením ministra Drábka z TOP09 byly nejprve vydány osobní údaje do rukou prakticky kohokoliv, při neodborném testování tzv. „Agendových systémů“ a posléze pod jeho vedením předávány nekontrolovatelně České spořitelně (testování citlivých osobních údajů na tzv. „ostrých datech“ je velké selhání státu).

Jan Bartošek shrnuje závěrem své výhrady: „Financování nových agendových systémů a jejich provozu v cloudu je založeno na evropských prostředcích, z projektu CEDAIN (registrační číslo CZ.1.04/2.2.00/11.00015) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Toto financování nebude téměř jistě realizováno, kvůli prokázanému porušení zákona. Každý měsíc, o který bude prodloužen současný nezákonný stav, znamená ztrátu více než 60 milonů Kč, které prohlubují schodek státního rozpočtu. Tohle má být ta TRADICE, ODPOVĚDNOST A PROSPERITA?“