Linky č. 1, 3 a 4: v obou směrech dochází k mírným úpravám jízdních dob v úseku Litvínov, Krušnohorská poliklinika - Litvínov, Citadela (1 minuta). Důvodem změny je zachování možnosti přestupů v obou směrech mezi linkami č. 4 a 13 v zastávce Litvínov, Citadela v souvislosti se změnou jízdního řádu linky č. 13.

Linka č. 13: dochází v pracovní dny, cca v době od 5:00 do 19:30 hod., k časovým posunům všech spojů (maximálně do 8 minut). Důvodem změny je zkrácení přestupních dob v obou směrech mezi linkami č. 4 a 13 v přestupním uzlu Litvínov, nádraží.

Linka č. 15: v pracovní dny dochází k časovým posunům u většiny spojů (maximálně do 6 minut).

Dále budou v pracovní dny zrušeny 2 spoje (odjezdy ve 4:59 hod. a v 16:14 hod. z Litvínova, nádraží resp. v 5:13 hod. a v 16:28 hod. z Janova, blok D3) a v období od 1. 7. do 31. 8. budou v pracovní dny zrušeny všechny spoje s výjimkou spojů s odjezdy ve 4:04 hod. a ve 4:24 hod. z Janova, Krušnohor.

Linka č. 23: v pracovní dny bude zaveden nový spoj s odjezdem v 18:49 hod. z Litvínova, Krušnohorská poliklinika. Dále budou v období od 1. 7. do 31. 8. zrušeny v pracovní dny v odpoledních hodinách posilové spoje s odjezdy z Litvínova, Krušnohorská poliklinika ve 14:26 hod., 14:41 hod., 14:56 hod.,15:11 hod. a 15:26 hod.

Dále bude v Litvínově, nádraží přemístěna výstupní zastávka pro autobusové linky č. 8, 14, 15, 27 z plochy před budovou nádraží ČD do zastávky linky č. 13 směr Hamr, Janov do ul. Mostecká.

Důvodem změny je zlepšení přestupních vazeb z autobusových linek na tramvajové linky č. 1, 3 a 4 v tomto přestupním uzlu (bližší informace o úpravách jízdních řádů na tel. 476 769 068).