„Už mnoho let využíváme k propagaci Bohumína pouze znak města a chceme to změnit. Na webových stránkách máme sice logo, ale to bylo navrženo v rámci jednoho projektu pro sérii letáčků a internetové stránky. Na další použití práva nemáme. Už v minulosti jsme se proto pokoušeli najít nové logo, ale žádné z došlých návrhů radní nezaujalo. Proto jsme teď vypsali novou soutěž. Nové logo by se mělo objevit jak na našich webových stránkách, u nichž momentálně pracujeme na nové podobě, tak na reklamních a propagačních předmětech nebo na tiskovinách. Chceme, aby logo bylo jednoduché a srozumitelné, ale zároveň originální a nadčasové,“ shrnula důvody pro nový logotyp vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice Miroslava Šmídová.

Pětičlenná hodnotící komise (ve složení Dagmar Fialová - šéfredaktorka městských novin Oko, Lukáš Kania - redaktor a moderátor, Milan Pěgřim – grafik, fotograf a majitel grafické agentury in-PRESS cz v Havířově, Kamila Smigová - zastupitelka Bohumína, předsedkyně komise kultury, Lucie Balcarová - tisková mluvčí Bohumína) vybrala ze 165 došlých návrhů v pěti kolech deset nejzdařilejších. Do druhého kola postoupilo 44 návrhů, do třetího 25 log a do čtvrtého 14 logotypů, v pátém kole pak porota zvolila finálovou desítku. Tu teď veřejnost najde na internetových stránkách www.mesto-bohumin.cz a může se až do půlnoci 23. června zapojit do hlasování o nové logo. K hlasování lidu přihlédne i porota, která po skončení ankety o nový logotyp na webu města sestaví pořadí návrhů. Konečné pořadí se proto nemusí shodovat s návrhy veřejnosti. V červenci pak o vítězném návrhu rozhodnou radní. Výsledky soutěže poté radnice zveřejní na webu města i v městských médiích.

„Výběr finálové desítky trval více než dvě hodiny a nebyl vůbec jednoduchý. U mnoha návrhů byla patrná inspirace jinými, již existujícími logy. Nezřetelnější bylo třeba logo Ostravy, kdy se objevovaly podobné barevné kombinace anebo znaménka. Nechyběla ani ostravská inspirace v podobě slůvka „bo“, ale v podobě „bo Bohumín“. I ty jsme se shodli vyřadit, protože hledáme pro Bohumín něco, co tady ještě nebylo. U některých finálových návrhů by se nám logo zamlouvalo v jiné barevné kombinaci. Proto je možné, že se barevnost vítězného loga může ve finále po dohodě s autorem ještě změnit,“ uvedl jeden z porotců, grafik a fotograf Milan Pěgřim.

Zájemci o soutěž mohli poslat maximálně tři samostatné návrhy loga i logotypu, a to jak v papírové, tak elektronické podobě. Připojit k nim museli i krátký popis s filozofií svého návrhu. Soutěžní návrhy jsou po celou dobu soutěže posuzovány jako anonymní. Proto je autoři nesměli číslovat či jinak autorsky označit. Ani porotci netuší, kdo je autorem log, která postoupila do samotného finále. S autorem vítězného loga hodlá město uzavřít licenční smlouvu, zároveň na něj čeká odměna ve výši 30 tisíc korun. Podrobné informace o soutěži lze najít na internetových stránkách www.mesto-bohumin.cz, v sekci Radnice, v kategorii Veřejné zakázky.

„Cílem soutěže je najít takové logo a logotyp, které by bylo základem pro jednotný vizuální styl města. Odborná komise hodnotila celkovou výtvarnou úroveň navrženého loga, originalitu i jeho spojitost s Bohumínem stejně jako možnost dalšího grafického zpracování,“ doplnila Šmídová s tím, že pokud by náhodou žádný ze soutěžních návrhů radní nezaujal, skončí soutěž bohužel bez výběru nového loga.

Už pár hodin po spuštění ankety o nové logo Bohumína se bohužel někdo pokusil o podvodné přičítání hlasů. „Obvykle v našich internetových anketách, které na webu visí zhruba tři týdny, hlasuje několik set lidí. U této ankety to bylo několik set hlasů za pár hodin a později dokonce několik tisíc. Bylo proto jasné, že něco není v pořádku. Někdo vložil odkaz, který dával hlas logu číslo osm, na různé internetové stránky. Z odkazu nebylo zřejmé, co přesně se pod ním skrývá, a když na něj uživatelé klikli, automaticky se přičetl hlas pro logo číslo osm. Okamžitě jsme proto přijali taková technická opatření, aby byla anketa proti takovým útokům ještě odolnější,“ uvedl správce informačních technologií Jiří Rozsypal.

Bohužel se kvůli tomuto útoku muselo hlasování o nové logo v sobotu v podvečer 25. května restartovat. Ti, kteří hlasovali před tímto restartem, se do ankety mohou zapojit znovu, web Bohumína jim to dovolí. Nově teď je celkový počet hlasujících skrytý, objevují se jen procenta. „Je to jeden ze způsobů ochrany před případnými útočníky. Na první pohled totiž není jasné, zda jsou ve svých pokusech o zkreslení výsledků ankety úspěšní a my máme čas jejich podvod odhalit,“ doplnil Jiří Rozsypal.

„K podvodnému získávání hlasů není sebemenší důvod. Výsledek ankety bude sloužit jen jako podpůrné stanovisko pro porotu. Ta po ukončení internetového hlasování sestaví pořadí návrhů a o vítězi nakonec rozhodnou bohumínští radní,“ uzavřela Miroslava Šmídová, vedoucí organizačního odboru bohumínské radnice.