Volební preference ČSSD i KSČM sice oproti minulému měsíci mírně poklesly, nicméně ve volebním modelu si obě levicové strany zachovaly stejný počet mandátů.

K poměrně zásadnímu dění však dochází na pravici, kdy došlo oproti dubnovým hodnotám k poměrně výraznému poklesu u TOP 09 (duben 14,5 %, květen 12,4 %) a naopak vzestupu volebních preferencí u ODS (duben 9,3 %, květen 11,8 %). Tento více jak dvouprocentní pokles u TOP 09 a dvou a půl procentní nárůst volebních preferencí u ODS naznačuje, že se mění nálada pravicových voličů, a to ve prospěch ODS. TOP 09 je sice stále před ODS, a to navíc ve spojení se Starosty a nezávislými (STAN), nicméně aktuální šetření společnosti SANEP pokazuje na možný obrat v náladě pravicových voličů, kteří se zalekli extrémního propadu ODS a naopak výrazného nástupu TOP 09. Svoji roli v náladě pravicových voličů může hrát, jak možná nevole pravicových voličů vůči ministru financí Miroslavu Kalouskovi, tak i možný pokles euforie ve vztahu k předsedovi TOP 09 a neúspěšnému prezidentskému kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi. Podstatné může být v celkovém soupeření dvou pravicových stran i tradiční pravicový voličský elektorát ODS, který je stabilnější než v případě TOP 09, který byl postaven zejména na prvovoličích a voličích KDU-ČSL, který se však částečně navrátil zpět k podoře lidovců.

Přeskupování pravicových voličů mezi ODS a TOP 09 však mimo jiné naznačuje vedle nespokojenosti i váhavost a nerozhodnost pravicových voličů, což by mohlo být odrazovým můstkem pro případný nový pravicově orientovaný politický subjekt.

Pátou nejsilnější parlamentní stranou by se stejně jako v dubnu aktuálně stala Strana Práv Občanů ZEMANOVCI se ziskem 7,6 % hlasů a 18 poslaneckými mandáty. SPOZ si tak oproti minulému měsíci pohoršila o osm desetin desetinu procentního bodu a dva poslanecké mandáty.

Poslední stranou, která by aktuálně získala poslanecká křesla, je KDU-ČSL se ziskem 6,3% hlasů a 15 poslaneckými křesly.

Za pozornost dále stojí strana expremiéra Jiřího Paroubka LEV 21, která by v květnu dosáhla na tříprocentní voličskou podporu a nárůst zaznamenala dále Strana zelených.

Aktuální výsledky šetření společnosti SANEP, které představují teoretický volební zisk stran, které mají své zástupce v dolní komoře Poslanecké sněmovny ČR a dále politických stran, které v šetření společnosti SANEP překročily tříprocentní hranici, poukazují na možnou změnu nálady pravicových voličů, ale zejména na stabilní vysokou podporu levice, která je jasným většinovým signálem k potřebě změny na politickém kolbišti.

HYPOTETICKÝ VOLEBNÍ MODEL - POSLANECKÉ MANDÁTY:

Hypotetický volební model byl sestaven pomocí d'Hondtovy metody pro výpočet mandátů. Vychází z květnového průzkumu volebních preferencí, tedy pouze z hlasů 55,2% rozhodnutých voličů, a také údajů posledních sněmovních voleb.

Květnový volební hypotetický model společnosti SANEP ukazuje, že vítězná ČSSD s 67 mandáty by vytvořila pohodlnou vládní většinu v šesti možných volebních koaličních uskupeních, což je ovšem o jednu možnost méně, než tomu bylo v dubnovém šetření společnosti SANEP. Zatímco v dubnovém volebním hypotetickém modelu byla teoreticky možná i varianta vládní koalice ČSSD s TOP 09 se 102 poslaneckými hlasy, v květnu by již toto teoretické koaliční uskupení disponovalo pouze 97 hlasy. V květnu by však byla nereálná i případná koalice ČSSD, SPOZ a KDU-ČSL, která by disponovala pouze 100 hlasy, zatímco v dubnu by tato teoretická kolice měla většinu 102 hlasů.

I přesto by však ČSSD disponovala ústavní většinou 126 mandátů v možném koaličním uskupení ČSSD, KSČM a SPOZ.

Sociální demokraté by však mohli vládnout i pouze v koalici s KSČM, s níž by disponovali silou 108 hlasů.

Do rozložení povolebních sil však stále mohou zasáhnout i menší strany, které se přibližují pětiprocentní hranici, a tedy vstupu do Poslanecké sněmovny, ale i zcela nová politická uskupení, která se rozhodnou zasáhnout do boje o voličské hlasy.

Průzkum aktuálních volebních (nikoli stranických) preferencí a předpokládaný volební model vychází pouze z hlasů 55,2% respondentů, kteří představují vzorek rozhodnutých voličů. Uvedené výsledky a modely jsou platné pouze v daný okamžik sběru dat.

Exkluzivní internetový on/off-line průzkum společnosti SANEP byl proveden ve dnech 2. - 8. května 2013 na vybrané skupině 8911 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel ČR ve věku 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti SANEP zúčastnilo v rámci respondentního panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů 21.332 dotázaných. Reprezentativní vzorek byl vybrán metodou kvótního výběru a odpovídá sociodemografickému rozložení obyvatel ČR dle údajů Českého statistického úřadu. Statistická chyba u uvedené skupiny obyvatel se pohybuje v rozmezí +-1,5%. Kontrola daného vzorku byla provedena triangulační datovou metodou.