Zadavatelé uzavřeli smlouvu s tím, že centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává tuto veřejnou zakázku pověřujících zadavatelů, kterými jsou organizace, řízené městem. Všichni zadavatelé budou následně s vybraným dodavatelem uzavírat smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie, a to za stejných podmínek.

V elektronické aukci bude město Litvínov soutěžit o co nejvýhodnější jednotkovou cenu [Kč/MWh] v jednotlivých distribučních sazbách silové elektřiny. Pro vyhodnocení výhodné nabídky bude použit vážený průměr, kdy hodnotu představují jednotkové ceny distribučních sazeb zvýhodněné nabídky a váhu objem spotřeby z období let 2011 až 2012.

Město od takového postupu očekává úsporu nákladů v rozmezí 10 – 20 procent.