Pravidelně dochází k hydrofobizaci, což je speciální ochranná impregnace proti povětrnostním vlivům, a biocidnímu ošetření, které slouží k odstranění a prevenci růstu plísní.

Kašna v Raisově ulici bude osázena květinami. Technicky nejkomplikovanější je kašna u Hlavního nádraží v Děčíně IV. Kontrola a seřízení trysek, čištění a napouštění vodou je práce na několik hodin pro odborné pracovníky Technických služeb a. s. Zmínky o první městské kašně jsou z počátku 16. století.

Historie:

Město Děčín mělo první kašnu pravděpodobně již v roce 1509, její zřízení souviselo se zavedením vodovodu ve městě.

Mezi asi nejvýznamnější kašny patří kašna na Masarykově náměstí, která byla postavena v secesním stylu na místě Loretánské kaple. Maxmilián Thun postavil koncem 17. století tuto kapli s hrobkou rodiny Thunů. Kaple byla později stržena a na jejím místě byla v roce 1907 vystavěna právě tato secesní kašna. Původně byla zdobena bronzovými plastikami, znázorňujícími pověst o vysvobození dívky zakleté do pramene v Loubské rokli.

Další významnou kašnou je kašna v Raisově ulici, ta byla jako pomník obětem 1. světové války odhalena v roce 1934. Pomník byl spolu s kašnou komponován do schematizované lilie. Sousoší představovalo 6 padlých vojáků, ze středu kašny vyrůstala postava klečící dívky. Po obvodu bylo osazeno 6 desek se jmény 181 obětí války.

Zapomenout bychom neměli ani na kašnu před kostelem Povýšení sv. Kříže, která zkrášluje tento prostor upravený v letech 1982 – 1985.