Jak upozorňuje Pavel Řehulka z portálu JakPronajimatByty.cz, tento postup vychází z čerstvého rozsudku Nejvyššího soudu: „Řada lidí se při prodeji bytu obrací na společenství vlastníků s žádostí, aby jim vyplatili nespotřebované zálohy, které mají ve fondu oprav. Některá společenství mají dokonce ve stanovách uvedeno, že při prodeji bytu má být nespotřebovaný podíl vyplacen zpět původnímu majiteli. Nejvyšší soud ale nyní potvrdil, že peníze zůstávají při prodeji na účtech společenství a původnímu majiteli je vyplácet nemusí.“

Podle Nejvyššího soudu jsou peníze, které posílají vlastníci bytů na účet společenství vlastníků, závazkem společenství vůči jednotlivým vlastníkům jednotek. Pokud by se měly při prodeji bytu nespotřebované zálohy vracet, nastal by nepoměr mezi tím, kolik jednotliví vlastníci bytů přispívají na opravy a správu společného majetku.

Pavel Řehulka k tomu doplňuje: „Zálohy zaplacené do fondu oprav původním vlastníkem se stávají závazkem společenství vůči nabyvateli bytu. Nový vlastník tedy navazuje na zálohy uhrazené jeho předchůdcem a poměr, kterým se každá bytová jednotka podílí na opravách a správě společných částí domu se nemění.“

Prodávající a kupující mohou částku, která je nastřádána ve fondu oprav, promítnout do ceny bytu, samotné společenství vlastníků jim ale tyto nevyčerpané prostředky vyplácet nemusí. „Pokud stanovy společenství obsahují ustanovení, že společenství má nevyčerpané peníze z fondu oprav původnímu vlastníkovi vyplatit, je příslušné ustanovení podle čerstvého rozsudku neplatné,“ dodává Pavel Řehulka z portálu JakPronajimatByty.cz závěrem.