„Zpracovali jsme strategický finanční plán společnosti do roku 2022, který posuzuje provoz letiště ve třech možných modelech. Uvažuje o zachování provozu ve stávajících podmínkách, o výstavbě nového terminálu a o vstupu strategického partnera. Výpočty jednotlivých variant se opírají o velmi střízlivé odhady nárůstu provozu na letišti Pardubice do roku 2022 při dodržení podmínek stávajícího územního rozhodnutí, které nám dovoluje za rok odbavit maximálně 250.000 pasažérů,“ řekl Jan Andrlík, ředitel společnosti East Bohemian Airport, která letiště provozuje.

V posledních deseti letech se zvýšil počet odbavených cestujících z necelých 4000 na 125.000. V následujících deseti letech by měl být růst pomalejší, přesto by letiště mělo v roce 2022 využít téměř 248.000 cestujících. „Já jsem přesvědčen, že to bude dříve, ovšem to už se skutečně bez nového terminálu neobejdeme. Dá se očekávat, že pokud se do stavby nepustíme, čeká nás stagnace zájmu leteckých společností a možná i pokles. Již dnes zaznamenáváme nespokojenost přepravců  s časy příletů a jejich klientů s prostředím, v němž jsou odbavováni. Jednání s novými přepravci, majícími zájem o využívání pardubického letiště, končí po prohlídce našeho provizorního terminálu, to je odradí,“ konstatoval ředitel.

Představenstvo společnosti proto navrhuje akcionářům letiště, kterými je město Pardubice a Pardubický kraj, výstavbu nového terminálu. Společnost by na jeho stavbu chtěla získat bankovní úvěr s dobou splatnosti 15 let. Finanční plán dokládá, že společnost je schopna tento úvěr nejen splácet, ale zároveň i generovat zisk na svůj další rozvoj. Stavba terminálu, který je projektován tak, aby měl nízké provozní náklady a přitom splňoval veškeré nároky na moderní zařízení tohoto druhu, by měla stát 250 milionů korun. Nová hala, která má nést jméno Jana Kašpara, by letišti umožnila odbavit během jedné hodiny až 450 cestujících. Takovýto terminál má plně pokrýt potřeby pardubického civilního letiště na 20 až 50 let. Tuto variantu podporuje rada města, která se se strategickým plánem EBA seznámila.

„Třetí variantou je vstup strategického partnera, který by do ní přinesl převážnou část finančních zdrojů potřebných na financování výstavby terminálu. Já osobně tuto variantu nepodporuji, letiště má do budoucna ohromný potenciál,“ konstatoval ředitel Andrlík.