Komise hodnotí dvakrát ročně vnitřní trh EU z hlediska transpozice směrnic EU do vnitrostátních právních řádů. Ve svém přehledu "Internal Market Scoreboard" komplexně zkoumá výsledky a nedostatky jednotlivých členských států, které průběžně monitoruje a případné nedostatky sankcionuje. Přehled navíc napomáhá tomu, aby se právo vnitřního trhu aplikovalo ve všech státech stejně.

Právě rozvoj a prohlubování vnitřního trhu jsou jedním z klíčových aspektů boje proti současné hospodářské krizi, které členské státy EU čelí. "Je jasné, že přínosy jednotného vnitřního trhu mohou být naplno realizovány a stoprocentně využity jen tehdy, pokud stejná pravidla budou platit pro všechny a budou všemi stejně dodržována," upozornil náměstek ministra Milan Hovorka.

V zatím posledním únorovém hodnocení dosáhlo Česko historického úspěchu a dostalo se mezi premianty. Prakticky tak v tuto chvíli nedostatečně transponovalo pouze tři směrnice a takzvaný transpoziční deficit se tím Česku snížil na hodnotu pouze 0,2 procenta z celkového počtu směrnic, které byly členské státy povinny implementovat. Jde tak o dosud nejlepší výsledek, kterého se Česku podařilo dosáhnout, když ve srovnání s předchozím obdobím zvýšilo svou efektivitu a snížila deficit z 0,6 procenta.

Česko se tak řadí mezi státy EU, které se se směrnicemi vypořádávají nejefektivněji.