„Dlouhodobě podporujeme podnikatelské prostředí v našem hlavním městě. Po spuštění dnes již vyhledávaného projektu Akcelerace, který je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů a živnostníků, nechceme zbytečně zatěžovat stávající podnikatele a pro rok 2013 jsme schválili stejně jako v roce 2012 nulovou míru valorizace v nájemních smlouvách," uvedla radní Aleksandra Udženija (ODS), která má ve své kompetenci správu a evidenci majetku hlavního města.

Roční míra inflace za 12 měsíců roku 2012 proti průměru 12 měsíců roku 2011 zveřejněná ČSÚ činí 3,3 procenta. Pro srovnání roční míra inflace za 12 měsíců roku 2011 proti 12 měsícům r. 2010 činila 1,9 procent. Meziroční nárůst je tedy o 1,4 procenta.