Mořský led také znemožnil letošní rekordní dvacetičlenné výpravě některé plánované aktivity na sousedním ostrově Vega či dosažení vzdálenějších lokalit ostrova Jamese Rosse. I když zámrz počátkem března lokálně povolil, byla situace pro plavbu v tamních vodách nepříznivá a vědci tak museli stanici opustit zhruba o dva týdny dříve, než plánovali. „Výzkumníci získali i přes zkrácený čas pobytu velké množství vědeckých dat a vzorků, na kterých budou dál pracovat v zázemí svých domovských ústavů a laboratoří,“ uvedl vedoucí expedice Pavel Kapler.

Odborníci se i letos v Antarktidě zaměřili na zkoumání lokálních klimatických podmínek odledněné severní části ostrova Jamese Rosse, měření a hodnocení rychlosti ústupu ledovců či rozmrzání vrstvy trvale zmrzlé půdy. Zabývali se proměnlivostí UV záření během každoročního úbytku stratosférického ozónu nad Antarktidou. Pokračovali ve výzkumu adaptačních mechanismů vegetace na extrémní klimatické podmínky a v simulacích jejich reakce na klimatickou změnu; věnovali se také studiu biodiverzity mikroorganismů či parazitologii antarktických ryb. Zkoumali společenstva rostlin a živočichů z období křídy zachovaná v usazených horninách, či následky a projevy podledovcové vulkanické činnosti.

Doposud nejpočetnější expedice byla složená z vědců z Masarykovy univerzity, České geologické služby a Vysokého učení technického v Brně. Ve výpravě byli i dva Slováci a jeden Rus.