„Předseda městského soudu doporučil ke zvolení tři nové kandidáty a jednu přísedící, které skončilo volební období, a jejíž opětovné zvolení je soudem doporučováno zejména s ohledem na již získané zkušenosti. Návrh na jmenování posoudil i výbor zastupitelstva pro bezpečnost, transparentní veřejnou správu a legislativu,“ uvedl radní pro veřejnou správu a legislativu Lukáš Manhart.

Kandidáti na přísedící Městského soudu v Praze:

  • Mgr. Jana Harvanová
  • Ivan Galambica
  • Jiří Matulík
  • Vlasta Malíková

Přísedícím Městského soudu v Praze se může stát český občan, který dovršil třicet let, splňuje kritéria morální bezúhonnosti, způsobilosti k právním úkonům, prokáže se negativním lustračním osvědčením, má trvalý pobyt nebo místo práce na území hlavního města Prahy a současně nevykonává funkci, se kterou je funkce přísedícího neslučitelná - např. člen Parlamentu ČR.

Funkční období přísedícího trvá 4 roky. Volbu přísedících Městského soudu v Praze provádí Zastupitelstvo hl. m. Prahy na návrh Rady hl. m. Prahy.