Pilotní projekt je zatím realizovaný na ulici S. K. Neumanna, kde bylo umístěno pět držáků. Dále v parku nad tunelem u Rantířovské ulice, a to tři zásobníky. Nakonec na Minoritské náměstí v městské památkové rezervaci, kam byl umístěn jeden držák. Na těchto vybraných místech bude během následujících týdnů ověřena funkčnost držáků a důležitá bude také zpětná vazba od obyvatel.

Pokud bude o využívání pytlíků zájem, tak se zásobníky postupně objeví na dalších místech města Jihlavy. Zejména tam, kde je zvýšený pohyb obyvatel se čtyřnohými přáteli.

Ve zmíněných oblastech nebyly umístěny speciální odpadkové koše. Předpokládá se, že občané budou pro vyhazování sáčků se psími exkrementy využívat stávající husté sítě odpadkových košů.