„Námluvy jsou u konce. Společnost RWE AG sice vyhodnotila naši nabídku jako velmi zajímavou, na druhou stranu ale zcela nesplnila její představy,“ přiznal primátor Zlína Miroslav Adámek. „Město Zlín není v užším výběru lokalit pro budoucí možné umístění servisní společnosti RWE. Kritéria dopravní a letecké dostupnosti a především počtu obyvatel splňují jiná města v rámci středoevropského regionu. Po podrobném vyhodnocení všech nabídek jsme dospěli k názoru, že pro naše účely budou vhodná pouze sídla  s několika sty tisíc obyvatel,“ uvedl v dopise primátorovi Martin Hermann, vrcholný představitel RWE AG.

Je přitom jisté, že energetický gigant se nabídkou Zlína několik měsíců seriózně zabýval. V jeho prospěch mluvilo především to, že má výhodnou polohu uprostřed Evropy, připravené rozvojové plochy a jeho samospráva je vstřícná vůči příchozím investorům. Významnou výhodou je i široká nabídka kvalifikovaných lidských zdrojů a to zejména díky absolventům Univerzity Tomáše Bati. „Současné vedení Zlína projevuje obdivuhodné úsilí o přivedení zahraničních investorů. Nepochybuji, že v následujících letech bude dynamickým a rychle se rozvíjejícím městem se spokojenými obyvateli,“ konstatoval Martin Hermann. „Ve snaze přivést do Zlína významné zaměstnavatele budeme pokračovat. Naši nabídku ještě určitě vylepšíme,“ ujistil Miroslav Adámek.

Fakt, že město může být pro významné investory velmi atraktivní, potvrdily i závěry nedávno dokončeného dokumentu s názvem Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2020. Jeho analytická část identifikovala, že Zlín má dobře rozvinuté podnikatelské prostředí s nadprůměrným podílem průmyslové výroby a disponuje kvalitní pracovní silou. Rozvojový potenciál města v oblasti podnikání je však omezen nedostatkem rozvojových ploch pro smíšenou výrobu a průmysl. „Z tohoto důvodu již začala příprava uceleného přehledu rozvojových ploch pro investory na území města,“ prohlásil náměstek primátora Miroslav Kašný, který je jedním z garantů vytvoření strategie.

Oproti nedávným rokům už není zásadním handicapem Zlína dopravní dostupnost. „Rozšíření klíčové silnice spojující Zlín s Českou republikou, I/49, je před dokončením, dálnice vede až k Otrokovicím. Ty jsou navíc významným železničním uzlem," upozornil zastupitel Vojtěch Jelínek, který se podílel na přípravách podkladů pro RWE AG.