Nová víceúčelová hala (30x18 metrů) bude primárně sloužit pro badminton, vyznačeny už jsou čtyři nové kurty, ale také kurt na odbíjenou a nohejbal. Hala může sloužit i školám a organizacím, které nemají vhodné vlastní prostory např. pro malou kopanou, aerobik…

Před dokončením je rovněž nová budova s recepcí a společenskými prostory, která nahradí původní prostory nevyhovujících šaten, sociálního zařízení, kanceláří a občerstvení, vybudované v minulosti v Akci Z. Hala i provozní budova jsou připraveny pro případnou budoucí nástavbu, ve které vznikne ubytování, wellness a přesunou se do ní kanceláře, které budou zatím v přízemí.

Investorem je společnost Teniscentrum, ve kterém má město Jihlava 52 procent, 48 procent drží soukromý sektor. Stavba je hrazena z 19 milionového úvěru a z vlastních prostředků společnosti.