Dnes v devět hodin ráno byla obnovena uvolněna lodní doprava v centrální Praze a otevřena ocelová těsnicí vrata v nábřežní zdi na Smetanově nábřeží (pod hotelem Four Seasons). Ostatní preventivní protipovodňová opatření, včetně umístění lodi Hermes v ochranném přístavu, zůstávají v platnosti.

Magistrát hl. m. Prahy i všechny dotčené orgány a organizace situaci nadále monitorují.