Věci veřejné jako dlouhodobý zastánce zavedení přímé volby do českého politického systému věří, že Miloš Zeman přijme silný mandát přímo zvolené hlavy státu jako příležitost sjednotit společnost, otupí současné sociální, politické napětí ve společnosti a napomůže kultivaci politické scény.

„Věříme také, že se stane kultivovaným korektivem vlády, napomůže řešení napětí ve zdravotnictví, kde dochází k divokému omezování regionální péče a zaměří se i na řešení situace v sociální oblasti, v otázce sKaret a politiky zaměstnanosti. Nemluvě o situaci uprázdněného Ústavního soudu a resortu obrany. Jsme přesvědčeni, že právě přímo zvolený prezident se může stát unikátním svorníkem mezi politickými institucemi, odbory a zaměstnavateli, úspěšnými regiony a příhraničními sociálně ohroženými oblastmi, mezi občany a ústavními institucemi,“ přejí si Věci veřejné.

Strana zároveň vyjádřila svůj respekt Miloši Zemanovi a popřála mu pevné zdraví, politickou velkorysost a respekt politických institucí.

VV po zkušenosti přímou volbou prezidenta chtějí prosadit přímé volby starostů a hejtmanů do českého ústavního systému

Závěrem Věci veřejné vyřejnosti slíbily, že i na základě zkušenosti z přímé volby prezidenta, kdy se politická odpovědnost přenesla ke každému občanovi a obnovil se zájem o správu věcí veřejných, napomohou prosazení přímé volby starostů a hejtmanů do českého ústavního systému s tím, že i tato opatření posílí odpovědnou politiku a občanskou aktivitu.