Podle předběžných statistik evidovala Drážní inspekce v roce 2012 na dráhách celkem 4 181 mimořádných událostí. Celkový počet mimořádných událostí na dráhách v České republice proti roku 2011 vzrostl téměř o 12 %, tento nárůst byl zapříčiněn výrazným nárůstem mimořádných událostí v městské hromadné dopravě, tedy u tramvají a trolejbusů, kde eviduje Drážní inspekce o 17 % mimořádných událostí více než v roce 2011.

Zatímco počet mimořádných událostí vzrostl, tak statistiky usmrcených osob na dráhách v roce 2012 uvádějí pokles počtu usmrcených v porovnání s rokem 2011 téměř o 17 %. Vzrůstající tendenci má ale v posledních třech letech statistika zraněných - v porovnání s rokem 2011 se jedná o více než šestiprocentní nárůst s tím, že počet zraněných v roce 2012 je čtvrtý nejvyšší za posledních 10 let.

Celkově se v porovnání s rokem 2011 snížila tragičnost mimořádných událostí na dráhách. Zatímco v roce 2011 byla s následkem smrti průměrně každá třináctá mimořádná událost, tak v roce 2012 zemřel člověk „až“ při každé osmnácté, což odpovídá dlouhodobému průměru této statistiky.

Na vývoji statistiky počtu usmrcených osob se každoročně největší měrou podílí střety vlaku s osobou. V roce 2012 se na železnici střetl vlak s osobou celkem 268krát, což je o téměř 5 % méně než v roce 2011, a rok 2012 je třetí do počtu střetů vlaků s osobou za posledních 10 let. V roce 2012 bylo při těchto nehodách usmrceno 196 lidí, což je o téměř 12 % méně než v roce 2011, který byl však Drážní inspekcí na základě statistických čísel hodnocen jako nejtragičtější od jejího vzniku. Nárůst o téměř 10 % zaznamenala Drážní inspekce v počtu zraněných osob. To si lze vysvětlovat právě poklesem usmrcených (v roce 2011 umřelo 79 % sražených osob, loni to bylo „jen“ 73 %). Ve třech případech eviduje Drážní inspekce tuto mimořádnou událost dokonce bez usmrcené nebo zraněné osoby, protože postižená osoba z místa nehody utekla. První střet vlaku s osobou v letošním roce se udála již 1. 1. 2013 v 15.01 hodin u Velvar, kde se střetl osobní vlak jedoucí z Velvar do Neratovic se ženou jdoucí podél trati. Následkem střetu utrpěla žena lehké zranění a první letošní mimořádná událost se tedy obešla bez oběti na životě.

Již třetím rokem dochází k poklesu počtu nehod na železničních přejezdech. V roce 2012 se na železničních přejezdech událo celkem 189 střetnutí, což je o jedno méně než v roce 2011. Současně došlo k výraznému poklesu počtu usmrcených při těchto nehodách, když v porovnání s rokem 2011 zemřelo na železničních přejezdech o téměř 21 % méně osob. Jak počet nehod na přejezdech, tak i usmrcených je nejnižší za posledních 10 let. K nárůstu o necelá 4 % v porovnání s rokem 2011 došlo u zraněných při těchto nehodách. Největší podíl na tomto nárůstu má střetnutí z 25. 5., kdy se v Třešti na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou výstražnou signalizací střetl posunový vlak s autobusem. Při nehodě byla jedna žena usmrcena a dalších 19 osob bylo zraněno.

Drážní inspekce již v minulosti připravila řadu preventivních kampaní, aby varovala dospělé i děti před riziky, které jim hrozí na železnici. V roce 2009 vydala DVD s filmem Hazardéry železnice zabíjí, který názorně ukazuje, co vše hrozí lidem na železnici, pokud se v jejím okolí budou chovat nezodpovědně. Do autoškol byl také v roce 2007 distribuován film Řidič, postrach přejezdů, který zdůrazňuje pravidla při přejíždění železničních přejezdů. V roce 2008 také všechny základní školy obdržely nástěnný obraz s názvem Hurá na cesty, pracovní sešity a pomůcky pro děti 2. tříd, které se tak hravou formou učily bezpečnému cestování vlakem a chování poblíž kolejí. O rok dříve v létě Drážní inspekce varovala občany tématickými billboardy před nezodpovědným chováním, ještě na jaře téhož roku pak připravila vědomostně-bezpečnostní soutěž pro děti v dětském časopisu Hurá. Všechny kampaně jsou ke stažení na webu DI (www.dicr.cz).

  • Drážní inspekce je státní instituce, která odborně zjišťuje příčiny mimořádných událostí (nehod) a vykonává preventivní státní dozor na dráhách. Jako vyšetřovací orgán je nezávislá na všech státních institucích a jakémkoli provozovateli drah a drážní dopravy. Drážní inspekce se při své činnosti řídí zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, příslušnými prováděcími vyhláškami a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.