Vědci budou mimo jiné zkoumat lokální klimatické podmínky odledněné severní části ostrova Jamese Rosse, měřit a hodnotit rychlost ústupu ledovců či rozmrzání vrstvy trvale zmrzlé půdy. Budou také měřit a modelovat škodlivé UV záření během každoročního úbytku stratosférického ozónu nad Antarktidou. Odborníci budou pokračovat ve výzkumu reakcí vegetace na drsné klimatické podmínky, zaměří se také na biodiverzitu mikroorganismů či parazitologii antarktických ryb. I během letošní expedice budou vědci studovat křídová a paleogenní společenstva rostlin a živočichů získaných z usazenin a také následky vulkanické činnosti na ostrovech Jamese Rosse a Vega.

Expedice se tradičně koná v období jižního léta. Do blízkosti ostrova Jamese Rosse se její účastníci dopraví z Punta Arenas v Patagonii chilským armádním ledoborcem Almirante Oscar Viel. Poslední etapa cesty, vylodění, proběhne v závislosti na povětrnostních podmínkách buďto vrtulníkem, nebo na plovoucím pontonu. Během expedice má ke břehům ostrova již podruhé připlout na návštěvu polská jachta Selma. Spojení se stanicí zajistí stejně jako v minulých letech Katedra telekomunikační techniky Českého vysokého učení technického v Praze ve spolupráci se společností INTV, spol. s r.o.

Zatímco se vědci budou věnovat své práci, správce stanice a technici budou pracovat na zvýšení ubytovací kapacity zařízení tak, aby na stanici mohlo působit až dvacet osob a byla tam i tři provizorní místa pro případ nouze. „Další úpravy – především montáž fotovoltaických panelů – pak významně sníží spotřebu fosilních paliv, která se využívala k výrobě elektřiny,“ uvedl vedoucí expedice Pavel Kapler.

Účastníci expedice:

 • Kristián Brat - humánní fyziologie, lékař výpravy
 • Pavel Coufalík - analytická chemie
 • Andrei Diakin – parazitologie
 • Tomáš Franta - klimatologie, meteorologie
 • Tomáš Jagoš - klimatologie, meteorologie, glaciologie
 • Pavel Jurajda – ichtyologie
 • Lukáš Krmíček - geologie, vulkanologie (VUT Brno) Šárka Mašová – parazitologie
 • Slavomír Nehyba – geologie
 • Daniel Nývlt - geomorfologie, geologie, glaciologie
 • Iva Přikrylová – parazitologie
 • Jan Russnák - geografie, kartografie, geodézie
 • Ivo Sedláček - mikrobiologie
 • Peter Váczi - rostlinná fyziologie, botanika (lichenologie, bryologie, algologie)
 • Martin Vácha - zoologie bezobratlých
 • Radek Vodrážka - geologie, paleontologie (ČGS Praha)
 • Pavel Kapler – správce stanice a vedoucí expedice
 • Karel Holčák - technický pracovník společnosti Czechoslovak Ocean Shipping
 • Petr Šrámek - technický pracovník společnosti Czechoslovak Ocean ShippingJaroslav Zicha – technik - dobrovolník
 • Česká vědecká stanice J. G. Mendela, jejímž vlastníkem a provozovatelem je Masarykova univerzita, byla dokončena 4. března 2006. Projekt výzkumné stanice vznikl v roce 1999 na půdě Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty MU. Provoz základny s kapacitou zhruba 15 pracovníků v jižní části ostrova Jamese Rosse je z velké části zajištěn pomocí obnovitelných zdrojů energie. Náklady na její vybudování činily přibližně 60 milionů korun. Odborníkům z Masarykovy univerzity ale i z dalších českých a zahraničních institucí má sloužit příštích 20 až 30 let. Vybudováním stanice se Česká republika zařadila mezi 30 států světa, jejichž vědecké stanice se podílejí na výzkumu ledového kontinentu.