Podle očekávání se pod podlahou památky žádné překvapení nekonalo. „V minulosti byl prostor vyklizen, proto jsme nečekali žádné vzácné nálezy, naopak jsme čekali zhruba to, co jsme dole opravdu našli, tedy hromadu suti, sklo, větve, papíry, polystyreny a rozbitou židli. Nepořádek se tam asi dostal v době před tím, než byl horní vstup zabetonován,“ uvedl Ondřej Stránský z odboru správy realit.

Se záměrem rekonstrukce kaple se objevila myšlenka obnovení vstupu pod kapli z parkánu. „Na hradební zdi je patrné, kde byl původní vstup do krypty z parkánu. Technicky by bylo proveditelné vstup obnovit, opatřit mříží a vnitřek nasvítit. Mohla by to být další drobná atrakce při procházce městem,“ uvažoval nad přípravou rekonstrukce Ondřej Stránský.

Původní Olivetská kaple byla vystavěna koncem 17. století nákladem jihlavského měšťana Filipa Jungmayera z Hofu. Na přelomu 19. a 20. století byla tato starší stavba zbořena a nahrazena v letech 1912-1913 novostavbou ve stylu secese s historizujícími prvky. Kaple byla osazena středověkým sousoším Krista a apoštolů.