Pavilon evoluce vznikne komplexní přestavbou původního pavilonu pro vodní ptáky. Tento byl pro svůj špatný stav před několika lety návštěvníkům zcela uzavřen. V nově vybudovaném pavilonu bude vytvořeno prostředí simulující přirozené prostředí zvířat. Tak jako u ostatních nově postavených chovatelských zařízení v zoo je i zde kladen obrovský důraz na fyziologické, ekologické a etologické podmínky chovu zvířat.

Po letech strávených v chovatelsky naprosto nevyhovujících ubikacích se do moderní a prostorné expozice přestěhuje skupina šimpanzů. Součástí projektu je i vybudování přírodního výběhu pro v Ostravě již chovanou světově unikátní skupinu vzácných kočkodanů Dianiných či výběhu pro pestrá africká prasata štětkouny kamerunské. Dále se návštěvníci mohou těšit i na zcela nové druhy zvířat, jako jsou guerézy pláštíkové, v doplňkových expozicích pak na řadu druhů plazů a ryb. V blízkosti pavilonu vznikne i nové občerstvení. Prostory pavilonu budou vybaveny interaktivními prvky a edukativními panely, tematicky zaměřenými na evoluci primátů, včetně evoluce člověka.

Projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Ostravy, zřizovatele zoo. Náklady na jeho realizaci činí 122 mil. Kč a z 92,5 % jsou hrazeny z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Stavba by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2013, pro návštěvníky se pak otevře na jaře roku následujícího.

„I tady bychom chtěli návštěvníky požádat o shovívavost, jelikož stavební ruch zasahuje částečně i do prohlídkových tras. Samozřejmě se tento dopad snažíme eliminovat co možná nejvíce, úplně oddělit jej ale nelze,“ říká Petr Čolas, ředitel zoo.

„Na jedné straně mě velmi těší, že díky podpoře našeho zřizovatele (i díky úspěšně získaným prostředkům z Evropské unie) pokračuje rozvoj zoologické zahrady takovým tempem, na druhé straně jsem si vědom toho, že každá stavba se nějakým způsobem dotýká našich návštěvníků, byť se snažíme, aby to bylo co nejméně. Věřím však, že lidé chápou nezbytnost změn, které zkrátka nelze zvládnout mimo otvírací dobu zoo. Věřím také, že následně všichni ocení, jak se jejich zoo stále mění k lepšímu,“ vysvětluje Čolas.