V roce 2009 byl ve spolupráci s církví zpracován projekt celkové obnovy křížové cesty a město požádalo o dotaci z fondů Evropské unie, která však projekt nepodpořila. Proto se Mikulov rozhodl spoléhat na patriotismus místních a upřímnou oblibu této památky, která ke zdejšímu panoramatu města patří. Projekt se tedy také nově zaměřil na získávání finančních prostředků formou donátorství a širokou veřejnost oslovila i moderní a snadná cesta podpory dárcovskou SMS.

„Všech čtrnáct zastavení má již své donátory a většina kapiček je již i opravena. Tímto bych chtěl všem donátorům poděkovat za jejich podporu a spolupráci. Ještě je však před námi velký kus práce v podobě rekonstrukce kostela svatého Šebestiána a zvonice,“ uvedl k současné situaci starosta Mikulova Rostislav Koštial. S každým donátorem je sepsaná smlouva, ve které se zavazuje k renovaci kaple do určitého termínu a poté se bude po dobu pěti let o kapličku starat.

Cílem projektu Záchrana kapliček na Svatém kopečku v Mikulově je stavební obnova jednotlivých objektů i restaurování dochované výzdoby v kaplích. Finance z aktivity projektu DMS, který vznikl z iniciativy města Mikulova a Spolku přátel Mikulova, budou určeny zejména na materiál pro tyto opravy.

„Od začátku projektu do konce října získal projekt celkem 1237 DMS, tedy zhruba 33 000 Kč,“ uvedla Marie Leskovjanová, předsedkyně Spolku přátel Mikulova. „Vzhledem k tomu, že jsme předpokládali větší příjem z projektu DMS, budou pro provádění prací na opravách sochařské výzdoby osloveni studenti restaurátorské školy z Litomyšli“, uvádí památkář Josef Hromek. „I nadále se budeme snažit získat dotaci z evropských fondů. Na opravu kostela svatého Šebestiána a zvonice potřebujeme větší finanční objem,“ dodává Kateřina Korandová, koordinátorka projektu.

Díky výjimečné solidaritě a ochotě mnoha soukromých dárců může zůstat tato jedinečná památka zachována. Práce na projektu úspěšně pokračují a motivací je nepochybně i právě tato pozitivní odezva u veřejnosti.

Pokud i Vám tato unikátní památka není lhostejná, můžete přispět přímým vkladem na číslo sbírkového účtu: 107-1771630267/0100, případně na http://www.darujspravne.cz/kaple či zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KAPLE na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč a na opravu kapliček obdrží Spolek přátel Mikulova 27 Kč.